Warsztatowcy

Warsztaty z improwizacji teatralnej

Adam Organista – absolwent wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Obecnie pracuje dla Teatru im. Ch.H. Andersena w Lublinie, ale w swoim CV wpisać może współpracę zarówno z wielkimi koncernami takimi jak Orange, Procter and Gamble czy Alianz, ale również z innymi teatrami m. in. Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatrem Kameralnym w Lublinie i Teatrem Współczesnym w Krakowie. W swojej pracy, poza występami na scenie prowadzi warsztaty z improwizacji, w której jest specjalistą. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w nowatorskiej kanadyjskiej metodzie improwizacji, której uczył się od samego jej twórcy, Keitha Johnstona. Jest też członkiem rady programowej Polskiego Instytutu Improwizacji Teatralnej. Jego główną pasją, poza teatrem, jest wspinaczka górska.


Warsztaty dziennikarskie

Monika Błaszczak – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Dyktanda Młodych KUL. Absolwentka naszego liceum, w którym jak twierdzi rozpoczęła przygodę z dziennikarstwem-na początku jako redaktorka a później naczelna magazynu szkolnego „Zamoy Xpress” . Na co dzień redaguje i pisze własne teksty dla lubelskiej gazety teatralnej
„Proscenium”, czynnie angażuje się w tworzenie kultury w mieście m.in. poprzez pomaganie przy lubelskich festiwalach związanych z literaturą czy filmem.


Warsztaty technik aktorskich

Arkadiusz Ziętek – reżyser, scenarzysta, aktor, twórca teatralny. Urodził się w Lublinie i tu też zaczynał swoją przygodę z teatrem, był członkiem różnych grup teatralnych. Przyczynił się do rozwoju teatru improwizowanego w Polsce prowadząc jedne z pierwszych warsztatów w tej dziedzinie w 2007 roku. Jego międzynarodowe projekty często dotyczą problemów społecznych i zawierają w sobie elementy różnych technik teatralnych, takich jak improwizacja, teatr uciśnionych, czy teatr ze społecznością.. Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie spontaniczności, kreatywności, komunikacji i pracy w grupie. Od 2001 roku związany jest z berlińskim stowarzyszeniem Interkunst e.V., gdzie pracuje jako kierownik artystyczny.


Warsztaty z emisji głosu

Monika Pachuta i Weronika Sawiak – studentki ostatniego roku studiów magisterskich logopedii z audiologią (specjalizacja: logopedia kliniczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także przyszłe protetyczki słuchu. Czynne działaczki Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS z 4-letnim stażem. Monika jest także absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
Zarówno praca logopedyczna, jak i audiologiczna, opiera się na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem – i właśnie to lubimy najbardziej! Daje nam to wiele satysfakcji, ponieważ przez swoje oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne, mamy możliwość podniesienia jakości życia swoich pacjentów. Jednym z działów, które obejmuje praca logopedy jest emisja głosu. Prawidłowa technika mówienia przydaje się nie tylko zawodowym mówcom, ale każdemu, kto chciałby zadbać o higienę i zdrowie narządu głosu. Zapraszamy na warsztaty!


Warsztaty z ruchu scenicznego

Miłosz Buda – tegoroczny absolwent II LO w Lublinie. Jako uczeń Zamoya mocno angażował się w życie szkoły. Brał udział w przygotowania Lubelskich Zwierciadeł, a także wspierał ich ogólnopolską edycję prowadząc warsztaty teatralne. Pełnił funkcję dyrektora teatru “Nic konkretnego”, reprezentującego Zamoya i był jednym z twórców sztuki “Pęd”, która zajęła drugie miejsce podczas XIII edycji Lubelskich Zwierciadeł. Był też jednym z inicjatorów remontu Harcówki, miejsca które jest zapleczem większości uczniowskich przedsięwzięć w Zamoyu takich jak Zamoy TV czy Zamoy Xpress. Poza sukcesami z teatrem na swoim koncie ma również wicemistrzostwo polski w tańcu hip-hop, które zdobył wspólnie ze swoją formacją ze szkoły tańca UDS. Niestety kontuzja kolana uniemożliwiła mu dalszą karierę taneczną. Obecnie studiuję ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.