Jury Młodzieżowe

„Zwierciadła” to przede wszystkim teatr. Ale i na tę dziedzinę sztuki składa się wiele czynników, między innymi – krytyka teatralna. Festiwal nie mógłby działać bez jurorów, a nikt lepiej nie zrozumie młodzieży tak, jak ich rówieśnicy. Tak powstało Młodzieżowe Jury „Zwierciadeł”, corocznie przyznające własną nagrodę wyznaczonej przez siebie grupie. Wybór nigdy nie jest łatwy, dlatego jurorami zostają prawdziwi pasjonaci i miłośnicy teatru. W tym roku, młodzieżowi jurorzy nie zostali jeszcze wybrani.