Jury Młodzieżowe

„Zwierciadła” to przede wszystkim teatr. Ale i na tę dziedzinę sztuki składa się wiele czynników, między innymi – krytyka teatralna. Festiwal nie mógłby działać bez jurorów, a nikt lepiej nie zrozumie młodzieży tak, jak ich rówieśnicy. Tak powstało Młodzieżowe Jury „Zwierciadeł”, corocznie przyznające własną nagrodę wyznaczonej przez siebie grupie. Wybór nigdy nie jest łatwy, dlatego jurorami zostają prawdziwi pasjonaci i miłośnicy teatru. W tym roku, młodzieżowymi jurorami XV edycji Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” zostali:

Kamila Samolej – uczennica II LO w Lublinie, była uczestniczka Zwierciadeł. Swoją przygodę z teatrem zaczęła blisko pięć lat temu, kiedy zauroczona została inscenizacją dramatu Witkacego. W swojej pracy kładzie nacisk przede wszystkim na formę. Ukazała to między innymi podczas XIII edycji Zwierciadeł w spektaklu grupy Nic Konkretnego „Pęd”.

 

 


Paweł Stelmach – uczeń LO im. Kazimierza Wielkiego, od sześciu lat aktor Teatru Panopticum. Do jego osiągnięć należy wyróżnienie w ogólnopolskim przeglądzie twórczości Williama Szekspira w języku angielskim. Zobaczyć go możemy również w spektaklu Teatru Panopticum „Terapia”.

 

 


Michał Rząd – uczeń LO im. Jana III Sobieskiego, aktor Teatru Panopticum. Za początek swoich zmagań teatralnych uważa jeszcze role przedszkolne, gdzie przyszło mu stawić czoła rolom takim jak drzewo czy promyk słońca. Przygoda z teatrem trwa dla niego po dziś dzień i nic nie wskazuje na to, że miałaby się prędko zakończyć.