Jury


Agata Łukaszewicz – absolwentka kierunków Wiedza o teatrze oraz Media interaktywne i widowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznania, pedagog teatru, dokumentalistka w Dziale Dokumentacji Teatru Instytutu im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

 

 Barbara Żarinow – absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, obecnie doktorantka w Zakładzie Teatrologii tejże uczelni. Pracuje w Centrum Spotkania Kultur, gdzie zajmuje się m.in. koordynacją Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie” oraz Studium Teatralnym. Współpracuje z Lubelskim Teatrem Tańca oraz z Festiwalem Konfrontacje Teatralne.

 

 


Mieczysław Wojtas – instruktor teatralny, reżyser, autor sztuk, założyciel i kierownik artystyczny Teatru Panopticum działającego od 1985 roku przy Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”, juror festiwali, przeglądów oraz konkursów teatralnych i recytatorskich, artysta plastyk. Od lat pracuje z młodymi ludźmi prowadząc zajęcia teatralne i ucząc ich warsztatu aktorskiego. Jest twórcą ponad czterdziestu sztuk, np.: „Modlitwa Korczaka”, „Bóstwa”, „Poczekalnia” oraz spektaklu „Realium abstrakcji” nagrodzonego Złotą Maską na ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu, zarejestrowanego przez TVP1 i kilkukrotnie emitowanego na antenie ogólnopolskiej. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych nagród w tym dwukrotnie Medalu Prezydenta Lublina i Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Za wkład i swoje zaangażowanie w rozwój miasta Lublin, został odznaczony przez prezydenta Lublina Medalem 700-lecia Miasta Lublin.