Plan sceny dla grup teatralnych

Plan sceny do odtworzenia w programie Google SketchUp – tutaj!                                          Stąd można pobrać program

Przechwytywanie1 Przechwytywanie2 Zdjęcia

2 (Copy) 1 (Copy)3 (Copy) 4 (Copy) 5 (Copy)