Zwierciadła 2004

h1

Zwierciadła 2004

Impreza pod tytułem tym odbyła się w dniach 16-18 V 2004r, w szkole im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.
Jak ogólnie ta witryna głosi, „Zwierciadła” są wynikiem działania grupki zdeterminowanych ludzi, którzy uważają,
że wszystko jest możliwe i generalnie postawili na swoim, organizując w roku 2004 przegląd teatrów młodzieżowych
w Zamoy`u.

Zabawy było wiele. Suma sumarum sytuacja pierwszego przeglądu miała się niewesoło. Z 11 zdeklarowanych na uczestnictwo
grup, zostało tylko 4 (reszta podając dziwne tłumaczenia, najczęściej twierdząc, że wyjeżdżają na wycieczkę,
zrezygnowała z udziału dosłownie w ostatnim momencie). Ale nic to dla nas. Mieliśmy załatwiony cały sprzęt, kotary,
jury, sale. Nic nie mogło tego zepsuć. W sumie, może nieciekawy był fakt, że nie dopisała publiczność (zapomnieliśmy
ją zaprosić, a wiązało się to z kilkoma formalnościami. Na szczęście Dyrekcja nam dopomogła tym, że spektakle były
oglądane przez klasy z naszego LO. Poza tym, już sama grupa organizatorów stanowiła dość pokaźną publiczność.
Mamy nawet zdjęcia na potwierdzenie faktu, że ławki wcale nie były puste.


Wygląd sali gimnastycznej podczas pierwszej edycji „Zwierciadeł”

Swoją drogą, liczyło się, żeby sami uczestnicy mogli skonfrontować własną pracę z osiągnięciami innych.
Poza tym, samą tremę, wywołać mógł fakt występowania przed jury, w którego skład wchodziły takie osobistości jak:
Patrycja Bielak
(Teatr „Eventual”, Festival „Theatrograf”),
Mieczysław Wojtas (teatr „Panopticum”, MDK nr1),
Teresa Dras (Kurier Lubelski>,
oraz nieformalnie Rafał KoZa Koziński („Theatrograf”, CK, Teatr „Eventual”).

Oczywiście szczytem nietaktu byłoby nie wspomnieć o postaciach najważniejszych,
czyli o uczestnikach.
Otóż w „Zwierciadłach” 2004 udział wzięły zespoły:
Kabaret Chochla; Zespół Szkół nr 5 („Co to znaczy być kobietą?”)
Grupa teatralna z XIV LO
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie („Pierwsza lepsza”)
Grupa teatralna z I
LO w Świdniku („Chłopciuszek”)
Dariusz Figura reprezentujący II LO Lublin („Serek”)


Grupa teatralna z XIV LO

Finał Zwierciadeł 2004 odbył się w Centrum Kultury w Lublinie.
Gościnnie wystąpiły dziewczyny z Teatru „Panopticum” prowadzonego przez
pana Mieczysława Wojtasa, oraz laureat przeglądu.
Decyzją jury, w roku 2004 została przyznana wyłącznie jedna statuetka.
„Zwierciadło”
powędrowało do Dariusza Figury z II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie.
Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Tomasz Adamczyk z Kabaretu „Chochla”.


Zwycięzca Dużego „Zwierciadła”
Dariusz Figura, II LO