Werdykt Jury Młodzieżowego XV Spotkań Teatralnych Spotkań “Zwierciadła”

Protokół

z posiedzenia młodzieżowego Jury XV Lubelskich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” – 08.03.2018 r.

Młodzieżowe jury XV edycji Lubelskich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”, biorąc pod obrady wszystkie konkursowe spektakle oraz osobowości sceniczne, zdecydowało się wyróżnić cztery spektakle.

Nagrodzone spektakle:

 • I miejsce dla Teatru Kropka Po Prostu z IX LO w Lublinie za poruszanie tematyki bliskiej młodzieży w oryginalnej i dopracowanej formie w spektaklu „250 słów, czyli coś ty, kotku miauu… .
 • II miejscedla Teatru Arteria z Lubartowskiego ośrodka kultury za dyscyplinę aktorską, nutę dobrego humoru oraz włączenie publiczności w akcję spektaklu pt. „Cafe Murder”.
 • III miejsce ex aequo

– dla Teatru Bez Didaskaliów z XXIX LO w Lublinie za genialny ruch sceniczny, kreatywne wykorzystanie rekwizytów oraz dopasowaną charakteryzację w spektaklu pt. „Ja–kilkunastoletnia?”.

– dla Teatru Nic Konkretnego z II LO w Lublinie za umiejętne budowanie napięcia, charakteryzację oraz podjęcie wątku regionalnego w spektaklu

 1. „Pozwól mi”. 

Nagrodzeni aktorzy:

Przyznano także wyróżnienia aktorskie dla:

–Karola Pachcińskiego z Teatru Staś Company

Bolesława  Golianka z Teatru Złote Maliny Staszica

–Jakuba Wójcika, Agnieszki Guz oraz Huberta Grodzickiego z Teatru Arteria

–Natalii Jarosz, Niny Zielińskiej oraz Filipa Niewczasa z Teatru Kropka Po Prostu

–Tomasz Dąbrowskiego i Olgi Łukasik z Teatru Humus

–Szymona  Czajki,  Anny Ohirko, Gabrieli Odrzywolskiej oraz Mai Sokołowskiej z Teatru Spontan

–Sylwii Brzyskiej, Roberta Chojniackiego oraz Bartłomieja Chojniackiego z Teatru Bez Didaskaliów

–Tomasza Matyska oraz Weroniki Brzezińskiej z Teatru Nic Konkretnego

–Michała Widło, Julii Urbańskiej oraz Tadeusza Kani z Teatru Signum

Werdykt Jury XV Spotkań Teatralnych Spotkań “Zwierciadła”

Protokół

z posiedzenia Jury XV Lubelskich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” 08.03.2018r

Jury w składzie:
• Mieczysław Wojtas – reżyser Teatru Panopticum
• Agata Łukaszewicz – pedagog teatru
• Barbara Żarinow – teatrolog

Po obejrzeniu 12 spektakli konkursowych postanowiło przyznać:

 • Główną nagrodę festiwalu– statuetkę Zwierciadło oraz nominację
  do ogólnopolskiego etapu Spotkań Teatralnych Zwierciadła otrzymuje grupa teatralna NOTOCO z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za spektakl pod tytułem „A Ty?” w reżyserii Pani Moniki Nitkiewicz za subtelne i dojrzałe wydobycie społecznie trudnego tematu wykorzystania nieletnich.
 • I nagrodę dla grupy teatralnej Nic Konkretnego z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiegoza spektakl pod tytułem „Pozwól mi” w reżyserii  Pani Natalii Matuszek za zamkniętą dramaturgicznie formę teatralną i refleksyjne podejście do literatury.
 • II nagrodę dla grupy teatralnej Bez Didaskaliów z XXIX LO w Lublinie
  za spektakl pod tytułem „Ja–kilkunastoletnia?” w reżyserii Pani Martyny Chodowskiej za poetycką opowieść o dojrzewaniu i problemach młodego pokolenia.
 • III nagrodę dla grupy teatralnej Kropka Po Prostu z IX LO w Lublinie za spektakl pod tytułem „250 słów, czyli coś ty, kotku miauu…?”w reżyserii Pani Katarzyny Kasprzyckiej za wrażliwe ukazanie dylematów młodości i problemów życiowych wyborów.

 

Jury postanowiło również przyznać następujące wyróżnienia:

 • Grupie teatralnej Arteria z Lubartowskiego Ośrodka Kultury za spektakl pod tytułem „Cafe Murder” w reżyserii Pana Adriana Kracia za wyrazisty rysunek postaci scenicznych i ciekawe przeprowadzenie wątków kryminalnych w spektaklu z gatunku czarnej komedii.
 • Grupie Teatralnej Spontan z Młodziżowego Domu Kultury w Biłgoraju
  za spektakl pod tytułem „Przypadek” w reżyserii Pani Joanny Łukaszczyk za obycie sceniczne oraz barwną i dynamiczną grę aktorską.

Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia indywidualne za grę aktorską:
Nagrodę Dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Piotra Franaszka – Stypendium w Lubelskim Studium Teatralnym dla Igi Biaduń za osobowość sceniczną.

Nagrodę indywidualną za scenariusz, reżyserię i grę sceniczną dla Olgi Łukasik w spektaklu „Kartoteka 2018, czyli kim jestem?”

Nagrodę indywidualną za scenariusz i grę aktorską dla Mai Öwe– Larsson w spektaklu „Między piętrami, czyli dramat mocno kryminalny

Wyróżnienie aktorskie dla Julii Urbańskiej w spektaklu „DD – Miłość (…) Nie wiem czy jest? Nozdrza Rozdęta Boga Wietrzą”

Wyróżnienie za grę aktorską dla Darii Pozdniakowej w spektaklu „Między piętrami, czyli dramat mocno kryminalny

Wyróżnienie dla Tomasza Matyska za rolę Jaszy w spektaklu „Pozwól mi”

Ponadto Przewodniczący Jury postanowił przyznać własną  nagrodę Złotą Maskę dla teatru Nic Konkretnego za młodzieńczą radość tworzenia i teatralną pasję we wspólnym kształtowaniu artystycznej formy spektaklu „Pozwól mi” w reż. Natalii Matuszek.

Jury z zadowoleniem dostrzega wysoki poziom spektakli zaprezentowanych w jubileuszowej XV edycji „Zwierciadeł” oraz bogactwo poszukiwań repertuarowych, zarówno w obszarze literatury współczesnej jak i polskiej klasyki dramatycznej oraz autorskich scenariuszy tworzonych zespołowo i indywidualnie.

Jury dziękuje nauczycielom i instruktorom za wzbudzanie wśród młodzieży teatralnych pasji oraz rozwijanie wrażliwości na urodę żywego słowa i rozbudzanie zainteresowań  teatralnych, a młodym twórcom za poszukiwanie nowego języka teatralnego i wsłuchiwanie się w problemy i krzyk współczesnego człowieka. Jednocześnie zachęca młodzież do doskonalenia warsztatu i technik teatralnych.

Jury serdecznie dziękuje Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie za życzliwość, wsparcie oraz chęć kontynuowania pięknej i pożytecznej idei „Zwierciadeł”. Szczególne podziękowania kieruję do Pań: Katarzyny Jóźwik i Anny Maliszewskiej-Pokrzywy za znakomitą organizację, pełne oddanie, umiejętność dzielenia się swoim talentem, wiedzą i doświadczeniem oraz za ciepło, którym obdarzają wszystkich uczestników „Zwierciadeł”. Dziękuję również wolontariuszom, którzy poświęcili swój cenny czas na przygotowanie, pomoc i czuwanie nad sprawnym przebiegiem imprezy. Ich osobista kultura i ciężka praca również przyczyniły się do sukcesu „Zwierciadeł”, które przynoszą zaszczyt Lublinowi, wpisując się na stałe w kulturalny kalendarz miasta, inspirując młode pokolenie do twórczej aktywności.       

Współpraca z TEAM Teatrikon

Zwycięzcy XV Spotkań Teatralnych “Zwierciadła” otrzymają Statuetkę ZWIERCIADŁO ufundowaną przez prezesa Fundacji Team Teatrikon Dariusza Figurę.  Pan Dariusz Figura jest także pomysłodawcą naszych Lubelskich Zwierciadeł. Bez niego nie mielibyśmy okazji się spotkać.

Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty

W tym roku odbywają się już XV Lubelskie Spotkania Teatralne „Zwierciadła”, które mają miejsce w naszej szkole już po raz piętnasty. W tym roku zwycięzcy otrzymają książki ufundowane przez Kuratora Oświaty panią Teresę Misiuk dla najlepszego aktora i aktorki. Pani Teresa Misiuk również objęła nasz festiwal patronatem honorowym, za co serdecznie dziękujemy.

 

Jakie są nagrody tegorocznych Zwierciadeł?

Nagroda dla najlepszej aktorki lub aktora – stypendium w Lubelskim Studium Teatralnym UMCS/CSK. Nagroda fundowana przez Dyrektora Centrum Spotkania Kultur – Piotra Franaszka.

Lubelskie Studium Teatralne

Naukowy dorobek pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doświadczenie zespołu Centrum Spotkania Kultur, piękne przestrzenie, profesjonalna teatralna infrastruktura, współpraca z wybitnymi reżyserami, scenografami, fotografami, scenarzystami, dramatopisarzami i mistrzami techniki scenicznej to atuty Studium Teatralnego.

Studenci Studium Teatralnego mają różne potrzeby i to jest naszą siłą. Niektórzy „palą się”, by wyjść na scenę. Są wśród nich ludzie piszący. Są też chętni do reżyserowania. Odkrywamy talenty i dajemy możliwość rozwijania się w każdej sferze teatru.

Wystarczy do nas dołączyć!

Zapraszamy: licealistów, seniorów, obcokrajowców.

Studium może być świetnym sposobem na rozwój dla tych, którzy w swojej codzienności poszukują nowych wyzwań i chcą lepiej poznać siebie. Dążymy do trwałej

Dążymy do trwałej współpracy z najszerzej pojętym środowiskiem teatralnym. Offowym, zawodowym, amatorskim, nowocyrkowym, improwizującym, kontestującym. Marzymy o powstawaniu kolektywów teatralnych.

Studium Teatralne nie jest typową szkołą aktorską. Mówimy o teorii, ale przed wszystkim zależy nam na praktyce.

Działamy według koncepcji Teatru w Budowie. Studium, prowadzone od 2016 roku rozwija się, buduje, szuka nowych wzorców i sposobów nauczania. Myślimy o teatrze w sposób praktyczny, niekonwencjonalny, dążymy do zacierania granicy między sztuką, nauką i techniką.

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

ELEMENTY TRENINGU AKTORSKIEGO

DZIEJE TEATRU I DRAMATU

PODSTAWY WIEDZY O TECHNOLOGII SCENICZNEJ, SCENOGRAFII TEATRALNEJ

ELEMENTY MARKETINGU I ZA RZĄDZANIA W KULTURZE

UDZIAŁ W WYDARZENIACH REPERTUAROWYCH CENTRUM SPOTKANIA KULTUR

WARSZTATY Z ARTYSTAMI WYSTĘPUJĄCYMI W CSK

WYKŁADY OTWARTE

REZYDENCJE

FESTIWALE

WYSTAWY

Kurs trwa 3 semestry.

Program obejmuje 330 godzin (90 – wykłady, 240 – zajęcia praktyczne).

Kurs kończy projekt dyplomowy realizowany w ostatnim semestrze.

Zajęcia odbywają się w niedziele i poniedziałki w Pracowni Teatrologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w Centrum Spotkania Kultur oraz w lubelskich teatrach i instytucjach kultury.

Więcej informacji:

http://www.umcs.pl/pl/studium-teatralne-umcs-csk.htm

www.spotkaniakultur.com

www.facebook.com/lubelskiestudiumteatralne

Zwierciadlany Klub Festiwalowy ZWIERCIADŁA

Zapraszamy na XV edycję Zwierciadlanego Klubu Festiwalowego, który odbędzie się w dniach 7-8 marca. Po całych dniach oglądania festiwalowych spektakli najlepiej jest spędzić czas ze znajomymi przy dobrej muzyce, w miłej atmosferze. Występować będą uczniowie Zamoya, ale nie tylko. Czeka na was również teatralna niespodzianka!

W środę, 7 marca wystąpi dla was szkolny zespół Waterproofed

Startujemy o 18! Nie może was zabraknąć

Wszelkie informacje dostępne na oficjalnym wydarzeniu: Zwierciadlany Klub Festiwalowy