Informator

XVII Spotkania Teatralne “Zwierciadła” Zamoy 2020

CO?                      Przegląd teatralny

GDZIE?               II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

KIEDY?               4 – 6 marca 2020

DLA KOGO?      Młodzieżowe grupy teatralne

Warunki udziału:

· w spotkaniach powinny brać udział grupy teatralne, złożone z młodzieży w wieku licealnym,

· uczniowie przygotowują spektakl o dowolnej tematyce, który zostanie oceniony przez jury konkursu,

· spektakl nie może trwać dłużej niż 30min. (w szczególnych okolicznościach organizatorzy mogą przedłużyć ten czas na wyraźną prośbę grupy, jeśli zostanie przedstawiony materiał video),

· uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem, wypełnić i nadesłać Kartę Zgłoszeniową, a po zaakceptowaniu ich zgłoszenia Ankietę dotyczącą ich grupy i spektaklu, który będą prezentować podczas Zwierciadeł.

· Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego 2020. Regulamin i karta zgłoszeniowa są dostępne na naszej oficjalnej stronie http:// zamoy.lublin.pl/zwierciadla/

Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną i papierową.

Zwierciadła mają charakter:

· turnieju – poszczególne grupy współzawodniczą ze sobą, podlegają ocenie i uzyskują miejsca w klasyfikacji,

· integracji – uczniowie z poszczególnych grup integrują się w czasie wspólnych spotkań i warsztatów teatralnych,

· nauki – aktorzy mają szansę zdobyć cenne doświadczenie zarówno poprzez własne przygotowania do występu, jak i naukę na warsztatach.

Program obejmuje:

· występy konkursowe,

· warsztaty teatralne,

· występy pozaszkolnych grup teatralnych,

· spotkanie uczestników i uczniów z gościem specjalnym.

Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami.

Zespoły będą oceniane, przez obiektywne jury złożone z przedstawicieli świata teatru. Zapewniamy wszystkim uczestnikom możliwość udziału w warsztatach teatralnych, które zostaną poprowadzone przez fachowców w dziedzinie gry aktorskiej i pozwolą na rozwinięcie umiejętności.

Zapewniamy wszystkim uczestnikom możliwość udziału w warsztatach teatralnych, które zostaną poprowadzone przez fachowców w dziedzinie gry aktorskiej i pozwolą na rozwinięcie umiejętności.

Przedstawiciele poszczególnych grup mają wstęp na wszystkie prezentowane spektakle, dzięki czemu mogą konfrontować własną pracę z działalnością innych teatrów i uczyć się na ich doświadczeniu.

XVII Spotkania Teatralne “Zwierciadła” Zamoy 2020 są częścią sieci “Spotkajmy Się Teatralnie!” to projekt sieci młodzieżowych festiwali teatralnych pn. “Zwierciadła”. Jej  działania rozpoczęły się w 2011 r. Od tego czasu “Zwierciadła” odbyły się w: Lublinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie, Zielonej Górze i Warszawie (w każdym z  miast festiwal posiada rangę przeglądu wojewódzkiego).

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Strona szkoły

www.zwierciadla.eu