Karta zgłoszeniowa


SPOTKANIA TEATRALNE
„ZWIERCIADŁA” ZAMOY 2020
4 – 6 MARCA

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA
(Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Kartę można pobrać ze strony www klikając w niżej zamieszczony odnośnik.)

Pobierz kartę zgłoszeniową

Wypełnione Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 24.02.2020 r.:

 • poprzez Formularz Google
 • na adres szkoły:
  II Liceum Ogólnokształcące
  im. Hetmana Jana Zamoyskiego
  ul. Ogrodowa 16
  20-075 LUBLIN
  z dopiskiem: „Zwierciadła”