Zwierciadła 2020 nadchodzą!

No photo description available.“Zwierciadła” to spotkania teatralne, które w większości przygotowywane są przez licealistów. Na ten festiwal składają się spektakle, warsztaty, koncerty, spotkania z zaproszonymi gośćmi. Festiwal “Zwierciadła” ma charakter konkursu co sprzyja zdrowej rywalizacji i stawianiu sobie wyższych celów. “Zwierciadła” organizowane są od 2004 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Pomysłodawcą tego festiwalu jest absolwent naszej szkoły – Dariusz Figura, który jako uczeń naszego liceum bardzo angażował się w życie szkoły, był redaktorem szkolnej gazetki. Pierwszą edycję przeglądu teatralnego zorganizował wówczas Darek razem z nauczycielką języka polskiego – Katarzyną Jóźwik. W kolejnych latach “Zwierciadła” nabierały rozgłosu. Coraz więcej osób zaczęło interesować się tym wydarzeniem, uczniowie liceum coraz bardziej angażowali się w pomoc przy festiwalu.

2006 rok okazał się być przełomowym momentem. Został wtedy skomponowany utwór pt. “Zwierciadło”, który stał się hymnem naszego festiwalu. Organizatorzy wtenczas wpadli na pomysł aby wprowadzić spotkania z Gościem Specjalnym. Wtedy była to Alicja Jachiewicz-Szmidt. W późniejszych latach m.in. Andrzej Maria Marczewski, Bartosz Opania, Adam Woronowicz, Przemysław Stippa oraz wiele innych wspaniałych aktorów i reżyserów. Opowieści Gości Specjalnych o ich osobistych przeżyciach oraz o stresie który towarzyszył im podczas wyjścia na scenę pozwalał młodym artystom spojrzeć na teatr oczami doświadczonego aktora.

W 2007 roku nowym bohaterem Zwierciadeł stała się nieformalna jeszcze wtedy grupa o nazwie Teatrikon, która w następnych trzech latach stała się fundacją, która do tej pory pomaga nam w organizacji festiwalu. Z upływem czasu uczniowie o większym doświadczeniu podjęli się samodzielnego przygotowywania Zwierciadeł, oczywiście pod nadzorem nauczycieli i wspomnianej wcześniej Fundacji Teatrikon. Młodzież zajmuje się m.in. zbieraniem funduszy oraz promocją festiwalu co daje im możliwość poznania wielu wpływowych ludzi w tej dziedzinie. Rozsyłają również zaproszenia do lubelskich grup i robią wszystko aby młodzi artyści czuli się u nas jak prawdziwi aktorzy. Uczniowie wyszli również z inicjatywą stworzenia klubu festiwalowego, który służy zdolnej młodzieży do zaprezentowania swoich umiejętności.

W 2011 roku Zwierciadła stały się bardziej popularne. Było to wydarzenie o którym słyszała już cała Polska. Wtedy powstała też sieć “Spotkajmy Się Teatralnie’ ‘- spotkania te opanowały Rzeszów, Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz i Zieloną Górę oraz Warszawę.

W 2013 roku nie obyło się bez emocji, ponieważ to właśnie wtedy Zwierciadła obchodziły swoje 10 urodziny. Wystawione były wtedy dziesiątki happeningów. Odbyła się również debata w studiu TVP Lublin a jej gośćmi byli: Alicja Jachiewicz-Szmidt, Janusz Opryński, Mieczysław Wojtas i Jerzy Turowicz, a tematem przewodnim tej debaty była kondycja młodego teatru – kiedyś i dziś.

W 2014 roku w pomoc przy organizacji zaangażowało się około 250 wolontariuszy, podzielonych na sześć grup. Każda z grup miała swojego koordynatora, który czuwał nad całością i przydzielał zadania. W tym roku również w zastępstwie za panią Katarzynę Jóźwik piecze nad Zwierciadłami przejęły panie Anna Maliszewska-Pokrzywa oraz Emilia Lorenc-Wawruch.

W 2015 po raz pierwszy nagrodzono aktorów w kategorii męskiej i żeńskiej. Nagrodą było stypendium w Akademii Teatralno-Wokalnej pana Jerzego Turowicza w Lublinie. Przyznawane były również nagrody za konkursy fotograficzne i plastyczne. Gościem specjalnym tamtej edycji był aktor Jerzy Rogalski. W ciągu kolejnych lat tradycją stała się parada przebierańców, akcja walentynkowa czy śpiewanie w autobusach. Zaczęto organizować też afterparty, na którym zbierają się wszyscy zaangażowani w Zwierciadła, by cieszyć się powodzeniem zakończonej edycji.

W ciągu kilku lat Zwierciadła stały się ogólnopolskim wydarzeniem teatralnym promującym młodych artystów, umożliwiając im wystąpienie przed liczną widownią, sprawdzenie siebie w sytuacjach, gdzie stres odgrywa pierwszoplanową rolę. Przebrnęliśmy przez 15 edycji, które cieszyły się niezwykłym powodzeniem, poznaliśmy wielu znanych aktorów, reżyserów.

W roku 2018 „Zwierciadła” świętowały swoje piętnastolecie. Gościem specjalnym był Pan Jerzy Turowicz aktor, reżyser i konsultant programowy m.in. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie. W XV edycji wzięło udział 12 grup teatralnych z województwa lubelskiego. Poziom artystyczny stał na niespotykanym dotąd poziomie, a spektakle wywoływały wielkie emocje wśród publiczności.

Ostatnia – 16 edycja “Zwierciadeł” 2019 jak co roku przyciągnęła jeszcze większą liczbę odbiorców. Z każdym rokiem staramy się podwyższyć swój dotychczasowy poziom i nie osiadając na laurach wspólnie pracujemy nad sukcesem “Zwierciadeł”. Następna edycja odbędzie się 4-6 marca 2020 roku.